Ovo je doba velikih promena, a mi se nalazimo na početku velike avanture zvane Mikrobiom....